• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Indywidualnie wykonywane drzwi oraz ramy okienne z drewna w Lublinie

Prawo zmienia się nieomalże cały czas – dziś zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jak sprawy i spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stron internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia bądź zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa dalej.

1. Zobacz więcej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.